Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Biej Manon vastgesteld op 22-11-2018

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u de Algemene Voorwaarden van Biej Manon nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen, ook Biej Manon stelt u graag op de hoogte van haar voorwaarden. Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen Biej Manon en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoekt Biej Manon u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van haar werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over de voorwaarden van Biej Manon, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Biej Manon.

ARTIKEL 1 – Webshop, beveiliging persoonsgegevens, cookies, fraude, aansprakelijkheidsverzekering, copyright
1.1. De webshop is ingeschreven als Biej Manon onder nummer 64238938 bij de Kamer van Koophandel te Roermond en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Biej Manon is gevestigd aan de Eikenstraat 26 te Linne. Op onze website  www.mijnwebwinkel.nl/winkel/biej-manon/ vindt u onze overige (contact)gegevens.
1.2. De webshop van Biej Manon is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat Biej Manon aan alle wettelijke eisen voldoet met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Biej Manon streeft naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zal Biej Manon aangifte doen bij de politie.
1.3. Biej Manon verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien Biej Manon uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Biej Manon altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4. Biej Manon heeft de verplichting om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.
1.5. Biej Manon is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.6. Biej Manon heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.7. Biej Manon streeft ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
1.8. Alle foto’s en afbeeldingen op de website zijn eigendom van Biej Manon en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt.

ARTIKEL 2 – Bedenktijd
2.1. U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan Biej Manon retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2. Producten die aan Biej Manon geretourneerd worden, dienen in originele staat te zijn en voorzien van de originele verpakking.

ARTIKEL 3 – De overeenkomst, betaling, totstandkoming, betalingsverplichting, verzending
3.1. De overeenkomst tussen Biej Manon en haar klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden en wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door Hej Living, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.
3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan Biej Manon na te komen. Indien er wordt afgeweken van de normale betalingsprocedure (het vooraf betalen) door een betaling achteraf en u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van Biej Manon een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal Biej Manon de incasso uit handen geven aan een incassobureau. Een betaling achteraf kan alleen plaatsvinden na overeenstemming tussen Biej Manon en de klant omdat hiermee wordt afgeweken van de gebruikelijke betalingsprocedure, het vooraf betalen.
3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van Biej Manon een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5. Biej Manon is aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal Biej Manon u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van Biej Manon het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zal Biej Manon u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
3.6. Verzending/transport wordt door Biej Manon uitbesteed aan gerenommeerde verzorgers van pakketdiensten.
3.7. Biej Manon zorgt voor een deugdelijke verpakking. Biej Manon draagt het milieu een warm hart toe en zal in het kader daarvan zoveel mogelijk gebruik maken van gebruikte maar herbruikbare verpakkingsmiddelen. Uiteraard zijn deze verpakkingsmiddelen onbeschadigd/schoon en zodoende nog geschikt voor hergebruik.
3.8. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, worden niet automatisch in de webshop berekend. Voor verzending naar het buitenland dient vooraf per e-mail contact met Biej Manon te worden opgenomen om de verzend/transportkosten af te stemmen.

ARTIKEL 4 – De prijs, verzend-transportkosten
4.1. De prijzen die in de webshop van Biej Manon staan vermeld, zijn altijd inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. Aankopen boven de € 50,00 incl. BTW zijn vrijgesteld van verzendkosten indien deze met de pakketdienst verzonden kunnen worden. (Klein)meubelen en grote bestellingen die niet met de pakketdienst verzonden kunnen worden zijn hiervan uitgesloten. Transportkosten van deze bestellingen dienen vooraf met Biej Manon te worden afgestemd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-zetfouten. Voor de gevolgen van druk-zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

ARTIKEL 5 – Klachten, garantie, overmacht
5.1. Klachten over de verzending/levering dienen per email aan Biej Manon gemeld te worden. Biej Manon zal met de desbetreffende bezorgdienst contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen de bezorgers van de pakketdienst waaraan Biej Manon de verzending overdraagt hun uiterste best om het product zo snel mogelijk en onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan Biej Manon gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Biej Manon zal voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zal hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen de mogelijkheden van Biej Manon ligt zal Biej Manon het probleem zelf voor u oplossen.
5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door Biej Manon afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
5.4. Op elk nieuw product dat Biej Manon aan u levert, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van Biej Manon krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoekt Biej Manon u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij Biej Manon . Op alle vintage en tweedehandse meubelen/artikelen is geen garantie van toepassing. Vintage en tweedehandse meubelen/artikelen zullen gebruikerssporen hebben, waarbij achteraf geen aanspraak op het functioneren kan worden gemaakt. Bij aankoop van deze vintage en tweedehandse meubelen/artikelen dient u bij twijfel over de staat van het product, alvorens tot aankoop over te gaan, zich door Biej Manon te laten informeren over de staat waarin het product zich bevindt. Doorgaans zal in de webshop bij de omschrijving van het product eventuele bijzonderheden m.b.t. de staat waarin het product zich bevindt of de staat van functioneren worden vermeld.
5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zal Biej Manon het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet, bewuste beschadiging en/of ondeugdelijk gebruik. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, is het noodzakelijk dat de originele aankoopbon/factuur kan worden overlegd.
5.6. Biej Manon is niet aansprakelijk wanneer zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Biej Manon behoort te komen. Denk hierbij o.a. aan vertragingen, nalatigheden of wanprestaties door onze leveranciers en/of fabrikanten, internet-en/of e-mail storingen, electriciteitsuitval, storingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen en alle meer denkbare omstandigheden die buiten de invloed van Biej Manon zich voordoen of ontstaan en van invloed zijn op het nakomen van de door Biej Manon aangegane verbintenissen.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoekt Biej Manon u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hoopt Biej Manon van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met Biej Manon opnemen.

suscipit mattis ut Praesent adipiscing massa Curabitur